Soma Systemisch Werken

Waarom deze training?

Binnen het systemisch werken is een familie opstelling een bekende werkvorm. In deze vorm word je op zielsniveau bevrijdt van trauma in je familielijn die bewust of onbewust jouw welzijn beïnvloeden.

Achtergrond

Vanaf 2003 volgde ik twee jaar training bij 5 Duitse opstellers, die op hun beurt 20 jaar bij Bert Hellinger in de leer waren geweest. Na die twee jaar had ik een intuïtieve gedachte over deze werkvorm: ‘Het is prachtig, maar niet compleet.’ Ik had echter nog geen context voor deze gedachte. Het is natuurlijk een interessant gegeven dat we zo makkelijk de term ‘een wetend veld’ gebruiken, maar is ‘een wetend veld’ ook een synoniem voor ‘het veld van eenheid’? Op theoretisch/filosofisch niveau vindt je het antwoord natuurlijk niet.

In de 20 jaar scholing en ervaring met Somatic Experiencing® kwam het antwoord doordat ik steeds het lichaam centraal stelde in het systemisch werk. Het hielp ook dat ik vijf jaar lang (en nu nog steeds) met een vaste groep van 8 facilitators deze werkvorm heb leren ontdekken en hanteren. Ik (en wij als groep) leerde wat er nodig is om het lichaam als uitgangspunt te nemen en deze ‘intelligentie’ in alles voorop te stellen. Voorafgaand aan iedere verhaal, iedere vraag of systemische dynamiek. De resultaten zijn fenomenaal, waarbij ieder vraagstuk echt letterlijk anders uitpakt. Deze werkvorm heb ik uiteindelijk Somatrix genoemd: Soma (het lichaam) in het veld van eenheid (Matrix).

Wat brengt de training je?

Alle energieën, emoties, kosmische energieën of onze oerkracht, worden verwerkt via ons reptiele brein en ons zenuwstelsel/senso-motorisch systeem. Hoe we dat in opstellingen meenemen wordt ons niet meegegeven in een reguliere training systemisch werken. Daarom nu deze aanvullende training.

In deze training leer je het lichaam als uitgangspunt te nemen met alle bijbehorende wetten en principes, zodat er geen beperking of afknijping meer is in het veld, of een incompleetheid/eenzijdigheid in zich draagt. Na de training kun je vrij en creatief zijn op het systemisch vlak, omdat je het lichaam includeert en weet wat het nodig heeft.

Daarnaast brengt de training je het volgende:

 1. Je krijgt een betere connectie met je lichaam, je lichaam stroom beter door en je komt er beter in te zitten.
 2. Je krijgt een versterking en een validatie van het gebruik van je intuïtieve zintuigen (horen, zien voelen en weten)
 3. Je persoonlijke en geestelijke evolutie krijgt een boost. Je lost je eigen basis contractiepatronen op en we doen een aantal opstellingen waarvan ik over de jaren kan concluderen dat iedereen die nodig heeft in zijn fundament. Welke deze zijn laat ik je graag zien op een introductiedag.

Wat gaan we doen?

Globaal ziet een trainingsdag er als volgt uit:

 • Korte check in waarin je deelt wat er actueel is in je lichaam en in je leven.
 • Oefeningen om af te stemmen op je lichaam (plenair).
 • Systemische demo door Hans, plus uitleg.
 • Lunch.
 • Zelf 1 of 2 opstelling begeleiden op de middag.
 • Nabespreken van de opstelling
 • Integratieoefening (plenair)

De theorie (wetten en principes) van het Soma Systemisch Werken komt op de ochtend aan bod en wordt in de middag verdiept.

Wat heb je nodig om deel te nemen?

 1. Je hebt de 6 daagse lichaamsgericht coachen gevolgd.
 2. Bij voorkeur (maar niet per se) een systemische opleiding.

Praktische informatie

Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers.

Data: worden in overleg gepand in het najaar van 2023.

Aanvang: 10.00 (inloop 9.30) eindtijd rond 16.30.

Investering: 3600 euro, inclusief accommodatie kosten en lunches, exclusief btw.

Inschrijven voor training

Succesvol ingeschreven