Leergang Soma Systemisch Werken

“Het lichaam is verbonden met een intelligentie waarmee we onszelf kunnen bevrijden. Zodat we echte vrijheid ervaren en vanuit daar weer doorgroeien”

De training Soma Systemisch Werken (8×2 dagen)

Waarom deze training?

Opstellen via je lichaam, het Soma Systemisch opstellen is de ‘next level’ werkvorm na het traditionele familie- of organisatie opstellen. In deze vorm worden jij en je lichaam bevrijdt van blokkades en contracties die je welzijn, groei en innerlijke vrijheid in de weg staan. Kenmerk daarvan is dat daarin het lichaam leidend is in de opstelling en niet de persoonlijkheid met zijn verhalende verleden.

Wanneer het lichaam echt de ruimte en de hulpbronnen krijgt om zichzelf uit te pakken bevrijdt het zichzelf van blokkades en contracties en doet het verhaal er niet meer toe. Er is veel over te schrijven, maar dat blijven maar woorden. Beter is het om het eens te ervaren. Wellicht heb je al een opstelling gehad of wil je nog komen naar een introductiedag. Deze 16-daagse training is een combinatie van bouwstenen uit lichaamsgericht coachen gecombineerd met systemisch werken, zodat jij en je lichaam echt centraal staan en je het leert inzetten voor je werk of thuis. Je kunt de modules ook los van elkaar volgen.

Achtergrond

Vanaf 2003 – 2005 volgde ik twee jaar training (10 x 3 dagen) bij 5 Duitse opstellers, die op hun beurt 20 jaar bij Bert Hellinger in de leer waren geweest. Na die twee jaar had ik een intuïtieve gedachte over deze werkvorm: ‘Het is prachtig, maar niet compleet.’ Ik had echter nog geen context voor deze gedachte

In de 25 jaar scholing en ervaring met Somatic Experiencing® kwam het antwoord doordat ik steeds het lichaam centraal stelde in het systemisch werk. Afgelopen vijf jaar (en nu nog steeds), heb ik met een vaste groep van 8 facilitators deze werkvorm mogen ontdekken en hanteren.

Ik (en wij als groep) leerde wat er nodig is om het lichaam als uitgangspunt te nemen en deze ‘intelligentie’ in alles voorop te stellen. Voorafgaand aan iedere verhaal, iedere vraag of systemische dynamiek. De resultaten zijn fenomenaal, waarbij ieder vraagstuk echt letterlijk anders uitpakt. Deze werkvorm heb ik uiteindelijk Soma Systemisch Werken genoemd: Soma betekent lichaam. En nu is het zover dat ik deze werkvorm door mag geven, in eerste instantie aan reeds bestaande cursisten van de training Lichaamsgericht  Coachen en nu als combi-training Lichaamsgericht Coachen gecombineerd met Soma Systemisch Opstellen.

Wat brengt de training je?

Alle energieën, emoties, en onze levenskracht worden verwerkt door ons reptiele brein en het zenuwstelsel. Dat is te voelen via ons sensor-motorisch systeem, maar hoe we dat in opstellingen meenemen werd ons door Bert Hellinger niet meegegeven, daarom nu deze aanvullende training.

In deze training leer je het lichaam als uitgangspunt te nemen met alle bijbehorende wetten en principes, zodat er geen beperking of afknijping of incompleetheid meer zijn in het veld. Na de training kun je vrij en creatief zijn op het systemisch vlak, omdat je het lichaam includeert en weet wat het nodig heeft.

Daarnaast brengt de training je het volgende:

 1. Je krijgt een betere connectie met je lichaam, je lichaam stroom beter door en je komt er beter in te zitten.
 2. Je krijgt een versterking en een validatie van het gebruik van je intuïtieve zintuigen (horen, zien voelen en weten)
 3. Je persoonlijke en geestelijke evolutie krijgt een boost. Je lost je eigen basis contractiepatronen en blokkades op. We doen dat via een aantal opstellingen waarvan ik over de jaren denk dat iedereen dat eens zou moeten ervaren in zijn fundamentele ontwikkeling. Welke deze zijn laat ik je graag zien op een introductiedag.

Wat gaan we doen?

Ieder blok heeft een basisstructuur waarbij de accenten in het zelf doen meer en meer toenemen op basis van je eigen behoefte. Wat er zich afspeelt in je lichaam en in je leven is input voor iedere tweedaagse.

Ochtend:

 • Korte check in waarin je deelt wat er actueel is in je lichaam en in je leven.
 • Belangrijke bouwstenen uit de training Lichaamsgericht Coachen en oefeningen om dieper in je lichaam te komen.
 • Oefeningen om je lichaam en hoger zintuigen in samenwerking te leren gebruiken

’s Middags:

 • Systemische opstelling (1 of 2) en toelichting door Hans
 • Aanloopoefeningen om zelf te leren begeleiden en
 • Verderop in de training zelf een opstelling leren te begeleiden
 • Iedere opstelling wordt kort nabesproken.
 • Ieder blok wordt gedegen afgesloten zodat je weet waar je in de komende weken op kunt letten in jezelf.

In het tweede deel van de training ga je zelf steeds meer aan de slag met opstellen. De theorie (wetten en principes) van het Soma Systemisch Werken komen in het eerste deel van de training meer aan bod en wordt via opstellingen verdiept.

Qua literatuur hebben we de reader van Lichaamsgericht Coachen en ook Soma Systemisch werk heeft een eigen reader.

Wat heb je nodig om deel te nemen?

 1. Je hebt een verlangen om door te groeien als mens en als professional en bent geïnteresseerd in systemisch werk en hebt al dan niet hierin een training gevolgd.
 2. Je bent nieuwsgierig hoe mensenlijke groei werkt.

Praktische informatie

 • Introductiedagen voor de training zijn op: 29 maart, 10 mei, 6 juli en 12 september
 • de kosten daarvan zijn 150 euro, die je niet hoeft te betalen wanneer je de training gaat doen.

Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers.

Data: We starten na de zomer.

7 – 8 oktober, 18 – 19 november, 16 – 17 december, 20 – 21 januari, 17 -18 februari, 17 – 18 maart, 21 – 22 april en 19 – 20 mei.

Lokatie: Klootsemastraat 1 in Doetinchem

Aanvang: 10.00 (inloop 9.30) eindtijd rond 16.30.

Investering: 5600 euro, exclusief accommodatiekosten, exclusief btw. Voor particulieren is dit inclusief btw. We hebben betaalbare Bed & Breakfast locaties in de buurt. Gespreide betaling is mogelijk.

Heb je de training Lichaamsgericht Coachen al gevolgd, dan kan je je aanmelden voor de training Soma Systemisch Werken.

Inschrijven voor training

Succesvol ingeschreven